de Publicatie

Ons lichaam geeft voortdurend signalen af die ons onbewust voorzien van cruciale feedback over de staat waarin we verkeren. Het bewust worden en omarmen van deze lichaamssignalen helpt om controle te krijgen over het eigen welzijn (Van der Kolk, 2014). Omdat studenten steeds vaker te maken krijgen met vormen van ernstige stress (RIVM, 2022), onderzocht Ramon hoe het bewustzijn over deze lichaamskennis vergroot en ingezet kan worden om bij te dragen aan het voorkomen van ernstige stress bij studenten.

In zijn ontwerponderzoek gaat Ramon met zijn studenten op zoek naar manieren om abstracte gevoelservaringen tastbaar en bespreekbaar te maken. Hierbij dienen visuele middelen als communicatiemiddel die de studenten in staat stelt hun ervaring onder woorden te kunnen brengen, maar ook als een startpunt voor verdere bevraging, een houvast aan het ervaren gevoel om naar terug te keren of als inspiratie voor het verkennen van persoonlijke eigenschappen.

Bodymaps zorgen ervoor dat de studenten in staat worden gesteld om hun stresservaring visueel uit te drukken en hier taal voor te vinden. Door tot metaforen te komen en deze via AI te visualiseren ontstaat er een beeld die op verschillende manieren met het gevoel kan resoneren. Door middels de visualisatie het ervaren gevoel af te tasten en op zoek te gaan naar herkenning, verandering of verrijking ontstaat bewustwording over de ervaren lichaamssignalen.

Door de fysieke beleving verder te verkennen en dit in iedere stap opnieuw visueel vast te leggen, ontstaat een rijk en gelaagd narratief voor studenten om naar terug te grijpen, verder te ontdekken en op terug te kijken. Door deze visuele vormen te vangen in een groeidocument wordt een basis gevormd van waaruit de student eigenaarschap kan nemen over de gespreksvoering met studentcoaches.

Het is al een eye-opener dat stress niet alleen in mijn hoofd zit.

~ Student in ons gesprek over zijn bodymap.

De bewustwording van lichaamskennis zorgt voor een verbinding met het eigen lichaam, maar door het bespreekbaar maken ervan ook voor verbinding met medestudenten en begeleiders of coaches. Door de visuele houvast die de middelen op eigen wijze bieden, kunnen verdiepende gesprekken eenvoudiger geïnitieerd worden of gemakkelijker teruggegrepen worden op abstracte en gecompliceerde onderwerpen als de gemoedstoestand van de student of specifieke elementen hierbinnen.