Als module

De student communiceert zijn stresservaring doormiddel van de bodymap, waarna vervolgens het proces van focussen in gang wordt gebracht door tot nieuwe taal te komen voor het ervaren gevoel door middel van het genereren van het AI-beeld. Er zijn vele opvolgende stappen mogelijk die vervolgens dit proces vanuit verschillende perspectieven blijven herhalen die al dan niet fysiek georiënteerd zijn. Door verschil in leerstijlen maar ook in opleidingsdoel en richting kan een balans gezocht worden tussen fysiek georiënteerde, beeldende of didactische oefeningen die het proces vanuit verschillende perspectieven stimuleren.

“Wij ontdekten dat het zowel in het kader van een normaal onderwijssysteem kan worden ingepast, als aan alle mogelijke groepen kan worden geleerd… Ook kunnen mensen leren elkaar ermee te helpen.”

Gendlin (2006:18)

Daarbij is in eerste instantie het generen van bewustwording over de eigen lichaamssignalen en eigenschappen van deze ervaren gevoelens het uitgangspunt, met als opvolgend doel hierover in gesprek te gaan en te blijven met de coach of facilitator waarmee dit proces wordt aangegaan. Echter zijn er vele vormen mogelijk waarbij studenten in staat worden gesteld om dit gesprek met elkaar te voeren, zeker wanneer de inrichting van de opleiding hier voldoende basis voor beidt en – al dan niet psychologische – gespreksvoering ingebed is in het curriculum.

  • Sense of belonging

Peers spelen een belangrijke rol binnen het in eerste instantie verkrijgen van bewustwording over de stressbeleving. Ik merkte dat herkenbaarheid, maar ook inspiratie en het gezien en gehoord voelen van de student factoren zijn die gedurende de oefeningen meer dan eens expliciet benoemd werden door de studenten. “Het is zo fijn om te merken dat jij hetzelfde ervaart als ik, vind je niet? Wetende dat ik niet de enige ben die dit meemaakt is voor mij echt een hele geruststelling.”

“Wij hebben ontdekt dat mensen die tijdens het focussen naar elkaar luisteren elkaar binnen enkele uren grondiger leren kennen dan de meeste mensen in jaren voor elkaar krijgen.”

Gendlin (2006:125)

Dit ‘leren kennen’ vond wat mij betreft plaats op verschillende niveaus. Studenten die vertrouwd zijn met elkaar als groep verdiepen hun relatie door naar elkaar te luisteren, elkaar te bevragen en elkaars zoektocht te begrijpen en ondersteunen. Daarbij zien en horen ze elkaars ervaringen waarin ze herkenning of juist inspiratie kunnen vinden.

In de sessies die ik met ze aanging zag ik oprechte interesse voor elkaar en bemerkte ik dat studenten ieder voor zich continu afwegen en intern bevragen of wat gezegd wordt ook op hun eigen gevoel van toepassing is. Daarmee wordt het proces van bewustwording in een groep versterkt, maar draagt deze vorm ook bij aan het vergroten van de sense of belonging. Dit wordt gezien als een belangrijk element om de stressbeleving van studenten tegen te gaan.