Over mij

Ontwerper, docent en ervaringsdeskundige

Ramon is docent, ontwerpend onderzoeker en breed geïnteresseerd in de verschillende middelen die ontwerpers tot hun beschikking hebben. Bij de opleiding Communicatie & Multimedia Design leidt hij ontwerpers op die interactieve multimediale middelen inzetten om de wereld van de toekomst vorm te geven op een sociaal en maatschappelijk verantwoorde manier.

De Master Design aan de Willem de Kooning Academie stelde Ramon in staat om door dit participatieve ontwerponderzoek samen met zijn studenten een oplossing te bieden voor de steeds groter wordende stresservaring onder studenten. Meerdere academies en instanties hebben al kennis gemaakt met de methode, waarbij Ramon middels workshops (hoge)scholen en andere instellingen de ontwerpende aanpak van de module laat ervaren. Het biedt een praktische vorm van begeleiding die coachingsgesprekken kan verdiepen en een verbindende rol speelt met en tussen studenten.