Groeidocument

  • Gespreksstarters

Doordat de oefeningen concreet beeldmateriaal opleveren die vanuit verschillende perspectieven de stressbeleving vastleggen, dienen deze in de eerste plaats als gespreksstarters om tot nieuwe taal te komen voor gevoelens die eerder te abstract waren om onder woorden te brengen. Ook kan er door het inbrengen van visuele middelen worden teruggekeerd naar het opgeroepen of ervaren gevoel die vanuit de oefening verbonden blijft met het beeld. Hierbij dienen beelden als houvast voor de student om naar terug te keren in een poging het ervaren gevoel te verkennen.

Een grote diversiteit aan oefeningen kunnen op basis van verschillende theorieën een rol spelen bij het creëren van bewustwording en verder ontdekken van de stressbeleving en lichaamssignalering, maar ook van gewenste doeltoestand of bijvoorbeeld eigenschappen van het psychologisch kapitaal. Door continu de visualisatie een onderdeel te laten zijn van dit proces, dient het beeldmateriaal niet enkel als gespreksstarter, houvast aan het ervaren gevoel en katalysator van het creëren van bewustwording binnen de sessie. De gecombineerde visulalisaties dienen als reflectietool en groeidocumentatie over het totaal aan oefeningen die hebben bijgedragen aan de bewustwording.

Het opbouwen van deze groeidocumentatie kan uiteraard naar inzicht en op verschillende manieren. Controle over wat wel of niet te zien is, is daarbij een voorwaarde voor het creëren van een veilig gesprek voor de student. Belangrijk is dat de student hierover eigenaarschap ervaart en zelfstandig toevoegingen kan en wil doen op een laagdrempelige manier, zodat het groeidocument gaat functioneren als een living atlas.

  • Groeidocument

Het doel is met name na te laten denken over de inrichting van het museum, waarbij de student nagaat wat, waar en in welke volgorde verschillende onderdelen uitmaken van datgene wat hij wil exposeren, met het doel een coachgesprek zelf in te kunnen richten. Zo kunnen zaken die belangrijk zijn of op verschillende momenten spelen meer aandacht krijgen dan andere uitingen of objecten en kan zowel beeld, tekst, video als audio toegevoegd worden om toe te voegen aan de expositieruimte.

Met het doorlopen van het digitale museum ontdekt niet alleen de studentcoach verschillende nuances en ervaringen die spelen bij de student, maar herontdekt de student ook zijn eigen proces en ervaringen. Zo ontstaat een invoelbaar document dat kan dienen als gespreksstarter, reflectietool, voortgangs- en groeidocument. Het vormt tevens een plek waar letterlijk naar teruggekeerd kan worden.