Abstract

Ons lichaam geeft voortdurend signalen af die ons onbewust voorzien van cruciale feedback over de staat waarin we verkeren. Het bewust worden en omarmen van deze lichaamssignalen kan ons helpen controle te krijgen over ons welzijn. Door visuele middelen in te zetten kan op een laagdrempelige manier aansluiting worden gevonden met studenten om hun abstracte ervaring bespreekbaar te maken. Beelden dienen hierin als communicatiemiddel die studenten in staat stelt hun ervaring onder woorden te brengen, maar ook als een startpunt voor verdere bevraging, een houvast aan het ervaren gevoel om naar terug te keren of als inspiratie voor wens- of doelgedrag.

Door fysieke stresssignalen te herkennen en begrijpen ontstaat bewustzijn over deze ervaren gevoelens. In dit ontwerponderzoek laat ik zien hoe het inzetten van visuele middelen zoals een bodymap, AI-beelden en zelfportretten bijdragen aan het bespreken en begrijpen van de stresservaring en ingezet kunnen worden als reflectietool. De oefeningen dragen bij aan het vinden van nieuwe taal voor de ervaren gevoelens en daarmee het vergroten van bewustwording, waarbij de techniek van focusing1 ingezet wordt om de lichaamssignalen verder te ontdekken, onderzoeken en bevragen.

Dit komt samen in de Lichaamskennis module. Deze module heeft als doel studenten te helpen tot meer bewustwording te komen over hun stresservaring, tot nieuwe inzichte te komen op het gebied van coping en vaardigheden om te gaan met stresservaringen en prestatiedruk. De module bestaat uit sessies die verschillende aspecten van stress en de omgang ermee behandelen, zoals het identificeren van stresssignalen, het bewust worden van het effect ervan en het bespreken en ontwikkelen van doelgedrag. Elke sessie bestaat uit praktisch uit te voeren oefeningen, ondersteund met wetenschappelijke inzichten.

Het ontwerponderzoek toont aan dat binding en verbinding met het eigen interne proces, medestudenten en begeleiding vanuit de onderwijsinstelling wordt vergroot en daarmee hulp biedt aan studenten die te maken hebben met stress. Deze inzichten leiden tot een praktisch inzetbare module die concrete handvatten voor studentbegeleiers en -coaches biedt om invulling te geven aan het versterken van deze verbinding en een systeemverandering in gang zet die de verschuiving maakt van studiesucces naar studentsucces.