Lexicon

Studentsucces

Waar studiesucces een focus heeft op de resultaten die behaald worden door de student, is de term studentsucces gericht op de bredere ontwikkeling van de persoon die aansluit bij deze studie. De blik op het succesvol afronden van de studie verschuift daarmee naar het ontwikkelen van de student als professional en als mens binnen de studie. Voor mij geeft de term een belangrijke verschuiving aan in het vergroten van studentenwelzijn waarop ik wil aanhaken met dit ontwerponderzoek.

Lichaamskennis

Ons brein vertelt niet altijd de waarheid als het gaat om de analyse van onze gevoelens. In een poging onze minder plezierige gevoelens te vermijden, stoppen we ze liever weg dan ze te doorleven of te omarmen. We hebben deze gevoelens echter nodig om de huidige staat van ons lichaam te begrijpen. Weten wat we ervaren is daarbij de eerste stap in weten waarom we dit ervaren en lichaamsbewust te worden.

Gevoelsvisualisatie

Het visualiseren van het ervaren gevoel zet ik in als non-verbaal middel om stressgevoelens visueel tastbaar te maken. Door persoonsgerichte middelen in te zetten nodig ik de studenten uit hun ervaring opnieuw in te voelen en de stressgevoelens deelbaar en daarmee bespreekbaar te maken. Het beeld vormt zo een katalysator om tot nieuwe taal en daarmee tot nieuwe perspectieven op de stressgevoelens te komen.

Nieuwe taal

Met nieuwe taal refereer ik niet alleen aan tekstuele taal, maar ook aan beeldtaal en gevoelstaal. Door op verschillende manieren tot nieuwe taal te komen, wil ik de verschillende kanten van de stressbeleving laten ontdekken. Daarmee vergroot het toevoegen en genereren van nieuwe taal het lichaamsbewustzijn.

Living atlas

‘Je leven is een lange ontdekkingsreis naar jezelf en alles wat je vindt is een witte vlek minder op de kaart’ (Sibbel). Deze zin omschrijft de term living atlas zoals ik deze inzet binnen het proces als groeidocument. De ontdekkingsreis die aangegaan wordt door de student verdient een kaart waarop steeds meer wordt ontdekt en ingevuld. Met de hoop dat dit niet stopt na de module, maar meegroeit de gehele loopbaan van de student. Deze 'kaart' - om in de conceptuele, metaforische termen te blijven - kan erbij gepakt worden in gesprekken om terug te kijken, nieuwe koers te bepalen of bij te sturen.

Sense of belonging

Sense of belonging wordt gezien als een van de belangrijkste elementen die bijdragen aan het verlagen van de stresservaring en de bereidwilligheid om de studie voort te zetten onder studenten (Dopmeijer & Schutgens). De term is slecht te vertalen naar het Nederlands. Meer dan thuisvoelen gaat het over verbonden zijn. Hierin is de meest relevante verbinding de verbinding met jezelf en je eigen lichaam. Daarna kan je je beter verhouden en verbinden met de omgeving, de verbinding met peers en met de studentbegeleider. Door eigen lichaamssignalen beter te leren kennen en herkennen en deze te omarmen, ontstaat een groter comfort met het eigen lichaam. Het woord sense benadrukt voor mij daarin de gevoelsgestuurdheid en geeft de basis voor het behoren (belonging) in de gesteldheid waar ik in mijn ontwerponderzoek naar opzoek ben.